Politica de Confidențialitate
AASOFT BIT ENTERPRISE S.R.L. este dezvoltatorul programului AACOM++ ca aplicație software comercială. Aceasta aplicatie este furnizata și destinata utilizării “așa cum este”.
Această pagină este utilizată pentru a informa vizitatorii cu privire la politicile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor personale, dacă cineva a decis să utilizeze aplicatia AACOM++.
Dacă alegeți să folosiți AACOM++, atunci sunteți de acord în legătură cu această politică.

Colectarea și utilizarea informațiilor
Pentru a extinde utilizarea aplicației AACOM++ se folosesc servicii terțe care pot colecta informații pentru a vă identifica.
Aici gasiti un link catre politica de confidențialitate a furnizorului de servicii terțe Google folosite de aplicație

Prestatori de servicii terte
Putem utiliza servicii terțe pentru a extinde utilizarea aplicatiei.
Dorim să informăm utilizatorii AACOM++ că acești terți au acces la informațiile lor personale. Motivul este de a indeplini functiile extinse ale aplicatiei. Cu toate acestea, ei sunt obligați să nu dezvăluie sau să utilizeze informațiile în alte scopuri.

Securitate
Apreciem încrederea dvs. în furnizarea informațiilor dvs. personale, astfel ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru protejarea acestora. Însă nu uitați că nicio metodă de transmitere pe internet sau o metodă de stocare electronică nu este 100% sigură și fiabilă și nu putem garanta securitatea absolută.

Linkuri către alte site-uri
Aceasta aplicatie poate conține link-uri către alte site-uri. Dacă faceți clic pe un link, veți fi direcționat către site-ul respectiv. Rețineți că unele site-uri externe nu sunt operate de noi. Prin urmare, vă sfătuim să consultați politica de confidențialitate a acestor site-uri web. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor accesate de dvs.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Este posibil să actualizăm Politica de confidențialitate din când în când. Astfel, vi se recomandă să consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu orice modificări.
Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la Politica noastră de confidențialitate, nu ezitați să ne contactați la Pagina de Contact.

Privacy policy
AASOFT BIT ENTERPRISE S.R.L. is the developer of AACOM ++ as a commercial software application. This application is provided and intended for use “as is”.
This page is used to inform visitors about our policies regarding the collection, use and disclosure of personal information if anyone has decided to use the AACOM ++ application.
If you choose to use AACOM ++, then you agree to this policy.

Collection and use of information
To extend the use of the AACOM ++ application, third party services are used that can collect information to identify you.
Here is a link to the privacy policy of the Google third-party service provider used by the application.

Third party service providers
We may use third party services to extend the use of the application.
We want to inform AACOM ++ users that these third parties have access to their personal information. The reason is to perform the extended functions of the application. However, they are not obliged to disclose or use the information for other purposes.

Security
We value your confidence in providing your personal information, so we strive to use commercially acceptable means to protect them. But do not forget that no method of transmission over the internet or an electronic storage method is 100% safe and reliable and we cannot guarantee absolute security.

Links to other sites
This app may contain links to other sites. If you click on a link, you will be taken to that site. Please note that some external sites are not operated by us. Therefore, we advise you to consult the privacy policy of these websites. We take no responsibility for the content, privacy policies or practices of the sites you access.

Changes to this privacy policy
We may update the Privacy Policy from time to time. Thus, it is recommended that you check this page periodically to be aware of any changes.
If you have any questions or suggestions regarding our Privacy Policy, please do not hesitate to contact us at Contact Page.